Team Evolutie Model

Het Team Evolutie Model is een model dat ontstaan is vanuit de vraag wetenschappelijke inzichten in samenwerking en team om te zetten in een praktisch model waar professionals mee aan de slag kunnen. Het model is gebaseerd op zowel inzichten uit de evolutionaire psychologie als de wetenschappelijke literatuur over teamprestatie. Het doel van het model is handvatten te geven voor de ontwikkeling van teams met het oog op prestatieverbetering, zelfsturing en innovatie.

Download Whitepaper Team Evolutie Model

In deze whitepaper wordt eerst een overzicht gegeven van het model en de belangrijkste concepten, vervolgens worden de verschillende niveaus in de teamontwikkeling in meer detail uitgewerkt.

Voor een dieper inzicht in samenwerking en leiderschap raden wij de leergang Evolutionaire Psychologie voor Professionals aan!