De Kennisgestuurde Intervisie (KEGI) is ontwikkeld om organisaties maximaal te laten profiteren van evidence based inzichten in gedrag.

In de KEGI worden drie stappen doorlopen:

  1. Kennisoverdracht: een korte interactieve lezing over het onderwerp en de kritieke factoren die hier een rol spelen (bijvoorbeeld het onderwerp is eigenaarschap en een kritieke factor is autonomie).
  2. Analyse praktijk: hoe kunnen we de huidige situatie begrijpen in het licht van deze inzichten (bijvoorbeeld: ervaren mensen voldoende autonomie).
  3. Interventie: welke stappen kunnen we nemen op basis van de analyse (bijvoorbeeld: wat te doen om het gevoel van autonomie te verbeteren).

Afhankelijk van de vraag kunnen deze drie stappen in een sessie worden doorgelopen, of in meerdere. Daarbij kan de Kegi worden ondersteund met kwantitatief onderzoek.

Vraagstukken zijn onder meer: leiderschap, samenwerking, motivatie, eigenaarschap, zelfsturing, psychologische veiligheid en werkplezier.

Vraag direct een Kegi aan