Om gedrag te kunnen veranderen, is kennis over gedrag nodig. Hoe werkt eigenaarschap? Wat maakt dat mensen zich niet veilig voelen? We hebben er allemaal ideeën en intuïties, maar niet zelden blijken deze onjuist of niet volledig. Wetenschap kan een stevige basis geven voor het nadenken over gedrag.

Lezingen
Lezingen geven de mogelijkheid om op een toegankelijke manier kennis te nemen van belangrijke nieuwe wetenschappelijke inzichten en bevindingen. U kunt kiezen uit een lezing over een standaard onderwerp of een lezing op maat. In dat laatste geval kiest u het onderwerp en waar u de nadruk op wilt (hier komen uiteraard extra kosten bij ivm voorbereiding).

Standaardonderwerpen zijn: samenwerking, leiderschap, motivatie, innovatie, persoonlijke effectiviteit, eigenaarschap, stress, werkplezier en psychologische veiligheid.

Neem contact met ons op voor een bespreking of offerte.

Workshops
NIMEP heeft een unieke workshopformule ontwikkeld waarin deelnemers met wetenschappelijke inzichten aan de slag gaan om te komen tot praktische interventies. Lees hier meer >>

Advies
Wij denken graag mee in uw organisatievraagstuk. Neem contact met ons op voor een afspraak.