spacer Home | Login  
 

 

 

Feedback ALQ

Feedback ALQ

ALQ staat voor Adaptive Leadership Questionnaire, een vragenlijst die vanuit een evolutionair oogpunt inzicht geeft in leiderschap.

Met het invullen van de ALQ krijgt u inzicht in:

- Behoefte aan leiderschap:  In hoeverre ervaren medewerkers de noodzaak van aansturing of ondersteuning door een leidinggevende.
- Acceptatie van leiderschap (gezag):  In hoeverre accepteren medewerkers het gezag van hun leidinggevenden.
- Reacties op leiderschap:  Hoe stellen medewerkers zich op richting hun leidinggevenden (ondersteuning vs ondermijning).
- Waarde van leiders:  In welke mate heeft het optreden van de leidinggevenden toegevoegde waarde voor medewerkers.
- Integriteit van leiders:  In welke mate worden leidinggevenden als eerlijk en integer ervaren.
- Houding van leiders:  In welke mate geven leidinggevenden ruimte en luisteren ze.

Al deze factoren blijken uit wetenschappelijk onderzoek een sterke invloed te hebben op de productiviteit, motivatie en welzijn van medewerkers. Goed inzicht hierin kan u helpen te bepalen waar en hoe te investeren in het verbeteren van leiderschap in uw organisatie.

Neem contact met ons op of schrijf u direct in.

 
  Contact | Login