spacer Home | Login  
 

 

 

Onderhandelstijlen

Is er een typische Nederlandse onderhandelstijl? Zo ja, wat zijn dan de kenmerken van deze stijl? Middels het Nationaal Onderhandel Stijlen Onderzoek (NOSO) willen wij de Nederlandse Onderhandelstijl in kaart brengen. Het NIMEP doet dit in samenwerking met Pursel.

Wij nodigen u uit om mee te doen aan dit onderzoek. U krijgt, als dank voor uw deelname, feedback over uw onderhandelstijl in de vorm van een persoonlijke rapportage.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een aantal stellingen. Het invullen duurt zo’n 10 minuten. De rapportage ontvangt u per e-mail.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de geanonimiseerde gegevens van de deelnemers worden gebruikt voor onderzoek en publicatie.

Doe mee !

 
  Contact | Login