Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten. De onderwerpen per bijeenkomst zijn de volgende:

Bijeenkomst 1: De fundamenten van gedrag

Hoe ontstaat gedrag? Wat is de rol van leren, instinct, overtuigingen en emotie. In deze bijeenkomst gaan we in op de basisbegrippen van de evolutionaire psychologie. Belangrijk onderwerp is daarbij hoe evolutie onze emoties gevormd heeft en hoe emoties ons denken, gedrag en zelfs perceptie vormen. Daarbij gaan we aan de slag met een eenvoudig en krachtig model om gedrag te analyseren. Deze bijeenkomst legt zo de basis voor alle volgende bijeenkomsten.

Schrijf jezelf nu in | Ik heb interesse | Praktische informatie over de opleiding

Bijeenkomst 2: Ons sociale brein

Samenwerking heeft een centrale rol gespeeld in de evolutie van de mens en veel van onze menselijke instincten hangen hier mee samen. Wat maakt bijvoorbeeld dat mensen in sommige situaties wel samenwerken en eerlijk zijn, en in andere niet? Wat is vertrouwen? In deze bijeenkomst gaan we dieper in op de wetmatigheden onder sociaal gedrag en hoe deze wetmatigheden ons helpen gedrag in organisaties te begrijpen. Hier krijgt u ook inzicht in vraagstukken rond psychologische veiligheid en zelfsturing in groepen.

Schrijf jezelf nu in | Ik heb interesse | Praktische informatie over de opleiding

Bijeenkomst 3: Culturele evolutie

Lang tijd werd gedacht dat de mens geen instinct heeft, aangezien wij cultuur hebben. De moderne wetenschap laat ons echter zien hoe cultuur en instinct juist nauw samenhangen en hoe biologische en culturele evolutie dezelfde wetmatigheden volgen. In deze bijeenkomst gaan we in op ons instinct voor cultuur en wat dit betekent voor gedrag, cultuurverandering en innovatie.

Schrijf jezelf nu in | Ik heb interesse | Praktische informatie over de opleiding

Bijeenkomst 4: Leiderschap en hiërarchie

Zoals de meeste sociale dieren, kennen menselijke groepen een vorm van hiërarchie. Mensen kennen naast de dominantie hiërarchie die gebaseerd is op macht en dwang, ook een prestige hiërarchie die gebaseerd is op respect en vertrouwen. Inzicht in de werking van deze vormen van hiërarchie geeft inzichten in veel vraagstukken in organisaties, niet in de laatste plaats leiderschap. Inzicht in onze hiërarchische instincten help ook veel van onze persoonlijke motivaties (ambitie) en uitdagingen (zoals faalangst) te begrijpen.

Schrijf jezelf nu in | Ik heb interesse | Praktische informatie over de opleiding

Bijeenkomst 5: Persoonlijkheid en identiteit

In voorgaande vier bijeenkomsten is vooral gekeken naar algemeen menselijke mechanismen in gedrag. Evolutie helpt ons echter ook dieper inzicht te krijgen in hoe mensen verschillen. In deze bijeenkomst komen inzichten uit voorgaande bijeenkomsten samen met de nieuwste inzichten uit het onderzoek naar persoonlijkheid, om de deelnemer op een nieuwe manier naar persoonlijkheid en identiteit te laten kijken. Evolutionaire psychologie werpt ook een nieuw licht op hoe individuele verschillen de aanpassing in specifieke situaties makkelijker maakt (kwaliteiten) of juist bemoeilijkt (valkuilen).

Schrijf jezelf nu in | Ik heb interesse | Praktische informatie over de opleiding